Često postavljena pitanja

Sve odgovore na često postavljena pitanja pronađi u našoj FAQ sekciji!

Osiguranik može biti osoba u u pravilu, od navršene 14. godine do završno 75. godine života. Osobe mlađe od 14 i starije od 75 godina, mogu biti osigurane samo po dopunskim ili posebnim uvjetima. Osiguranje može ugovoriti svaka pravna ili fizička osoba koja ima poslovnu sposobnost i interes da sklopi osiguranje.

Potrebna dokumentacija za osiguranje vozila od autoodgovornosti i kasko
osiguranja:

  1. račun vozila ili prometna dozvola
  2. podatci o vlasniku, odnosno korisniku vozila
  3. dokaz o posjedovanju bonusa (ranija polica osiguranja, kupoprodajni ugovor u slučaju da je ranije vozilo prodano, potvrda o odjavi)
Nesretni je slučaj svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, privremenu nesposobnost za rad ili narušeno zdravlje koje zahtijeva liječničku pomoć.

Ugovori osiguranje po izboru i putuj bezbrižno!

Partneri

Naši, a time i vaši pouzdani partneri jamče sigurnost koja proizlazi iz dugogodišnje tradicije izvrsnosti.