FAQ2016-11-06T11:32:01+02:00
Kako se utvrđuje visina osigurnine kod osiguranja imovine?2016-07-21T10:50:36+02:00

Štetu utvrđuju i procjenjuju zajedno osiguranik i osiguratelj, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici. Ako je ugovorom o osiguranju vrijednost osigurane stvari sporazumno utvrđena osigurnina se određuje prema toj vrijednosti. Vrijednost spašenih, uništenih odnosno oštećenih stvari i/ili njihovih dijelova obračunava se po tržišnoj vrijednosti u mjestu štete prema stanju na dan nastanak osiguranog slučaja.

Tko je korisnik osiguranja od nesretnog slučaja?2016-07-21T10:50:15+02:00

Korisnik za slučaj smrti osiguranika utvrđuje se policom osiguranja. Za slučaj invaliditeta korisnik osiguranja je uvijek sam osiguranik. U slučaju smrti osiguranika prije izvršenja isplate na ime trajnog invaliditeta, isplata će se izvršiti zakonitim nasljednicima osiguranika. Za korisnika koji nije ugovorom o osiguranju izričito ili imenom predviđen, potrebno je da podnese i dokaz o svojem pravu na primanje osigurane svote (rješenje o nasljeđivanju, vjenčani list, rodni list, rješenje organa skrbništva).

Što refundira kasko osiguranje u slučaju totalne štete? Da li pokriva cijenu novog auta bez obzira na to koje je godište bio auto na kojem je nastala šteta?2016-07-21T10:49:55+02:00

Niti jedno osiguranje ne plaća odštetu u visini cijene novog automobila za automobil star pet godina.

Da li se prilikom prvog osiguranja automobila stječe bonus po polici auto odgovornosti?2016-07-27T09:48:18+02:00

Svaka osiguravajuća kuća u RH ima različite uvjete osiguranja. Kod nekih osiguranja uvjeti propisuju da kad prvi put registrirate vozilo na sebe odmah dobijete početnih 30% bonusa. Međutim, prema većini uvjeta osiguravajućih kuća nije takav slučaj i počinje se sa 0% bonusa, te se sukladno štetnim događajima u godini dana skupljaju bonusi na polici, koji kod nekih osiguravajućih kuća idu čak do 64%. Kod nekih osiguravajućih kuća uvjeti pak dopuštaju da se početni bonus preuzme od člana obitelji te da se koristi „obiteljski bonus“.

Vozilo je osigurano od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja. Može li se šteta u slučaju prometne nezgode nadoknaditi po oba osiguranja?2016-07-21T10:48:56+02:00

Kasko osiguranjem je pokrivena isključivo šteta na vozilu, a obveznim osiguranjem i šteta na osobama i šteta na stvarima, dakle i na vozilu. Ukoliko ste oštećeni u prometnoj nezgodi, možete aktivirati policu kasko osiguranja budući da ćete na taj način vjerojatno brže popraviti vozilo, a vaš osiguratelj zadržava pravo regresa protiv osiguratelja štetnika. Vi pri tome ne možete postavljati zahtjev za štetu na vozilu prema osiguratelju štetnika. Prema njegovom osiguratelju možete postaviti zahtjev
isključivo za štetu na osobama i drugu štetu koja nije pokrivena kasko osiguranjem.

Međutim, prije svega treba razmisliti isplati li se aktivirati kasko policu za štetu koja se može naplatiti iz police obveznog osiguranja, budući da u slučaju popravka vozila gubite bonus u kasko osiguranju.

Je li uz uplatu kasko osiguranja vozila potrebno i uplatiti policu autoodgovornosti?2016-07-21T10:48:28+02:00

Polica autoodgovornosti je obavezna zakonska obveza i ukoliko ne sklopite ovo osiguranje, ne možete na cestu. Kasko osiguranje nije obvezno osiguranje, iako bi ga kod novog automobila svakako preporučili.

U kojem roku osiguranje mora isplatiti štetu s police od automobilske odgovornosti?2016-07-21T10:46:50+02:00

Odgovorni osiguratelj dužan je u slučaju neimovinske štete najkasnije u roku od 30 dana, a u slučaju imovinske štete, najkasnije u roku od 14 dana od podnošenja odštetnog zahtjeva oštećenoj osobi dostaviti obrazloženu ponudu za naknadu štete, ako su odgovornost za naknadu štete te visina štete nesporni, odnosno, utemeljeni odgovor, ako su odgovornost za naknadu štete ili visina štete sporni. Ako odgovorni osiguratelj u gore navedenim rokovima oštećenoj osobi ne dostavi obrazloženu ponudu za naknadu štete, odnosno utemeljeni odgovor, oštećena osoba može protiv njega podnijeti tužbu. Tužba protiv odgovornog osiguratelja ili odgovorne osobe prije proteka navedenih rokova smatrat će se preuranjenom.

U slučaju nemogućnosti utvrđenja visine konačnog iznosa štete, odgovorni osiguratelj je oštećenoj osobi dužan isplatiti iznos nespornog iznosa naknade štete kao predujam u gore navedenim rokovima.

Go to Top