Osiguranje

Osnovna funkcija osiguranja je korisnicima pružiti ekonomsku zaštitu od rizika koji ugrožavaju imovinu i osobe, a očituje se kroz naknadu šteta i isplatu osiguranih iznosa.

Osiguranje je tako ekonomska nužnost svakog tko brine o svojoj sigurnosti, kako u poslovanju, tako i u svakodnevnom životu. Zaključivanjem osiguranja, osiguranik potencijalno velike i neočekivane troškove pretvara u manje i fiksne troškove – plaća premiju osiguranja, a ekonomske posljedice koje mogu nastati zbog nastupanja određenog rizika prenosi na osiguratelja. Ovakvim prijenosom rizika osiguranik sebi stvara sigurnost za budućnost.

Vozilo u prometu predstavlja potencijalnu opasnost koja može dovesti do štete nanesene drugim sudionicima u prometu. Kako bi se zaštitili svi sudionici u prometu, vlasnici vozila moraju zaključiti obavezno i zakonom propisano osiguranje od auto odgovornosti. Automobilski kasko je dobrovoljno osiguranje motornog vozila s ciljem naknade materijalne štete nastale u prometnoj nezgodi i u situacijama u kojima ste vi skrivili prometnu nezgodu. Uz navedene tipove osiguranja, možete sklopiti i dobrovoljno osiguranje od nezgode.

Osiguranje auto odgovornosti

Osiguranje štiti vlasnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. Vlasnici ili korisnici vozila dužni su po zakonu sklopiti ugovor o osiguranju automobilske odgovornosti za štetu koju nanesu trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušenja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari. Pravo na naknadu štete imaju sve osobe koje se nalaze u vozilu koje je skrivilo prometnu nezgodu, kao i sve osobe koje se nalaze u drugom vozilu koje se nesretnim slučajem našlo u prometnoj nezgodi.

Prava na naknadu štete po osnovi osiguranja od auto odgovornosti nemaju:

 1. vozač vozila i njegovi pravni sljedbenici, u slučaju smrti ili tjelesne ozljede vozača
 2. vlasnik, suvlasnik i svaki drugi korisnik vozila u slučaju štete na stvarima.

Osiguranje automobilskog kaska

Vaše vozilo, kao što ste sigurno svjesni, predstavlja vrijednu imovinu. Nesretne životne situacije mogu dovesti do oštećenja, uništenja ili otuđenja vašeg vozila, što sa sobom katkad nosi i nemali udarac na vaš kućni budžet. Taj udarac je još veći ako nitko ne jamči za nastalu štetu. Kasko osiguranje vam jamči naknadu štete na vozilu nastale u prometnoj nezgodi, čak i onda kada ste vi skrivili nezgodu.

Ugovaranjem kasko osiguranja ćete osigurati vlastito vozilo uz minimalnu premiju, velik izbor mogućih kombinacija djelomičnog kaska, kao i uz iznimno povoljne uvjete plaćanja premije.

Šteta na vozilu bit će vam nadoknađena i u slučaju:

 1. krađe vozila (pri čemu se prilikom likvidacije štete ne oduzima franšiza za krađu)
 2. uništenja ili oštećenja vozila u prometnim nesrećama (sudar, udar, prevrnuće, iskliznuće)
 3. pada ili udarca nekog predmeta
 4. vremenske nepogode (tuča, oluja, poplava)
 5. požara, udara groma, eksplozije
 6. manifestacije ili demonstracije
 7. zlonamjernih postupaka trećih osoba

Što sve trebam kako bi se osigurao?

Potrebna dokumentacija za osiguranje vozila od autoodgovornosti i kasko
osiguranja:

 1. račun vozila ili prometna dozvola ili knjižica vozila
 2. podatci o vlasniku, odnosno korisniku vozila
 3. dokaz o posjedovanju bonusa (ranija polica osiguranja, kupoprodajni ugovor u slučaju da je ranije vozilo prodano, potvrda o odjavi)

Potrebna dokumentacija za registraciju vozila:

 • Potvrda o obavljenom tehničkom pregledu – registracijski list
 • Originalni račun za vozilo
 • Carinska deklaracija – potvrda za registraciju
 • Potvrda o ovlaštenju, izdana od generalnog uvoznika
 • Polica auto odgovornosti
 • Potvrda od leasing kuće, ukoliko se radi o vozilu na leasing
 • Osobna iskaznica

Osiguranje imovine

ORYX vam u suradnji s partnerima nudi i sigurnost za vaše kuće, stanove, kuće za odmor, klijeti, poslovne prostore i slične objekte, namještaj, strojeve i ostalu opremu te zalihe.

Nudimo vam mogućnost osiguranja od raznih rizika poput:

 •  požara i nekih drugih rizika
 •  potresa
 •  provalne krađe i razbojstva
 •  loma stakla
 •  loma strojeva
 •  odgovornosti i profesionalne odgovornosti.

U našoj ćete ponudi pronaći i ostala imovinska osiguranja:

 •  osiguranje kućanstva
 •  osiguranje turističkih apartmana
 •  osiguranje objekata u izgradnji
 •  osiguranje objekata u montaži
 •  osiguranje od rizika prekida rada zbog požara i nekih drugih rizika – osiguranje usjeva
 •  osiguranje životinja
 •  razna druga imovinska osiguranja.

Osiguranjem od odgovornosti pruža se osiguravajuća zaštita osiguranika za štete učinjene na stvarima trećih osoba zbog uništenja ili oštećenja i zbog smrti, povrede zdravlja ili tijela trećih osoba. Pokrivena je odgovornost osiguranika iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti.

Osiguranje javne odgovornosti prema trećim osobama može se sklopiti uz minimalnu svotu osiguranja od 26.544,56 EUR po jednom štetnom događaju uz mogućnost biranja i većih svota osiguranja te korištenja odgovarajućih popusta na premiju, ukoliko se ugovori učešće u šteti (franšiza).

Pod javnom odgovornošću prema trećim osobama smatra se građansko-pravna izvanugovorna odgovornost osiguranika, za štetu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe koja nastaje iz osiguranoga izvora opasnosti.

Ostale vrste osiguranja

Kod nas ćete pronaći i osiguranje prijevoza i kredita, osiguranje brodova, jahti, brodica, čamca, zrakoplova i drugih letjelica, plovila u gradnji, robe u prijevozu, odgovornost vlasnika ili korisnika plovila, letjelica i drugih prijevoznih sredstava.

Uvjeti osiguranja prilagođeni su potrebama osiguranika, obzirom na područje plovidbe ili prijevoza i usuglašeni su s domaćim i inozemnim pravnim propisima te međunarodnim konvencijama.

 • Osiguranje domaćih i međunarodnih pomorskih, riječnih i jezerskih brodova, jahti, brodica, riječnih i jezerskih čamaca, platformi za ispitivanje i iskorištavanje podmorja, drugih plovnih objekata, zrakoplova i drugih raznih letjelica, brodova u gradnji obuhvaća osiguranje trupa i stroja kao i interese vlasnika ili korisnika vezanih uz predmet osiguranja.
 • Osiguranje robe u prijevozu je osiguranje najrazličitijih stvari za vrijeme prijevoza kao i za vrijeme dok se nalaze u skladištu pripremljena za prijevoz ili uskladištene neposredno nakon završetka prijevoza. Obzirom na relaciju kojom se prevozi i dokumente koji prate robu na osiguranje se primjenjuju međunarodni odnosno domaći uvjeti osiguranja.
  • Ostala osiguranja odgovornosti su dragovoljna i ovisna su o volji osiguranika – odgovornost vlasnika brodova ili najmitelja brodova, odgovornost brodopopravljača, odgovornost peljara, odgovornost pomorskog agenta, odgovornost cestovnog prijevoznika,odgovornost vlasnika ili korisnika zračne luke, odgovornost organizatora prijevoza (špeditera), odgovornost vlasnika marine, odgovornost izdavaoca TIR karneta, odgovornost izdavaoca ATA karneta, osiguranje turističkih usluga.
  • Osiguranje potraživanja od domaćih ili inozemnih dužnika protiv komercijalnih rizika. Osiguranjem domaćih potraživanja pokrivena je nemogućnost naplate potraživanja pravnih osoba (banaka, trgovačkih poduzeća) prema fizičkim osobama proizišle iz ugovora o namjenskim ili nenamjenskim kreditima. Osigurati se mogu inozemna potraživanja domaćih fizičkih ili pravnih osoba prema inozemnim pravnim osobama proizišla iz prodaje robe na priček ili za izvršenje radova odnosno usluga u inozemstvu.
   Posebno osiguranje predstavlja osiguranje financijskih institucija po uvjetima “bankarske police”. 

Osiguranje osoba

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja obuhvaća dragovoljna osiguranja osoba od posljedica nesretnoga slučaja nastalih u pravilu pri obavljanju njihova redovitoga zanimanja i izvan njega, ali i osiguranja posebnih ljudskih aktivnosti ili djelatnosti prigodom kojih može nastupiti nesretni slučaj te naposljetku, obvezno osiguranje putnika u javnom prometu.

Što je nesretni slučaj?

Nesretni je slučaj svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, privremenu nesposobnost za rad ili narušeno zdravlje koje zahtijeva liječničku pomoć.

Tko se može osigurati?

Osiguranik može biti osoba u u pravilu, od navršene 14. godine do završno 75. godine života. Osobe mlađe od 14 i starije od 75 godina, mogu biti osigurane samo po dopunskim ili posebnim uvjetima. Osiguranje može ugovoriti svaka pravna ili fizička osoba koja ima poslovnu sposobnost i interes da sklopi osiguranje.

Koji se rizici mogu ugovoriti?

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja može se ugovoriti za slijedeće rizike:

 • smrt zbog nesretnog slučaja
 • trajni invaliditet
 • dnevnu naknadu za privremenu nesposobnost za rad
 • troškove liječenja
 • dnevnu naknadu za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja.

Obavezno se ugovaraju rizik smrti zbog nesretnog slučaja i rizik trajnog invaliditeta, dok su ostali rizici fakultativni. Pored spomenutih fakultativnih rizika, uz pojedine vrste osiguranja, mogu se ugovoriti i rizici za slučaj:

 • smrti od bolesti
 • iznenadne smrti od bolesti
 • smrti od prometne nezgode
 • teško bolesnih stanja.